Vyhľadávanie nehnuteľností
-
- m2

Realitná kancelária Topreality Martin, s.r.o ponúka svojím klientom širokú škálu služieb týkajúcich sa predaja a prenájmu nehnuteľností.

Zabezpečuje predaj bytov, pozemkov, domov, rekreačných priestorov, obchodných priestorov, priemyselných objektov, ako aj iných druhov nehnuteľností. Zabezpečuje prenájom bytov, domov, rekreačných priestorov, obchodných priestorov, priemyselných objektov a iných nehnuteľností.

 

SLUŽBY

 

 • Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností.

 • Zabezpečenie všetkých potrebných podkladov a dokumentov súvisiacich s realizáciou obchodného prípadu.

 • Zabezpečenie listu vlastníctva k nehnuteľnosti.

 • Zabezpečenie vyhotovenia znaleckého posudku nehnuteľnosti.

 • Zabezpečenie geometrického plánu pozemku.

 • Zabezpečenie vytýčenia a rozdelenia pozemku.

 • Vyhotovenie zmlúv týkajúcich sa predaja, prenájmu a darovania nehnuteľnosti.

 • Vypracovanie návrhov na vklad do katastra nehnuteľností a ich podanie na príslušný kataster.

 • Komplexné právne poradenstvo, vrátane hypotekárneho úveru, poistenia nehnuteľnosti .

 • Komplexný právny servis.

 • Radíme ako postupovať pri situáciách ako sú napríklad exekúcie, dedičské konania, riešenie predaja ak je na nehnuteľnosti záložné právo.

 • Zabezpečenie hladkého a kompletného priebehu obchodného prípadu, počnúc finančným vysporiadaním, odovzdaním nehnuteľnosti novému majiteľovi, pomoc pri prepise energií a kontakt s príslušnou správcovskou spoločnosťou, prípadne ďalšie kroky podľa potrieb a dohody s klientom.

 • Štandardné náklady spojené s prevodom vlastnícky práv k danej nehnuteľnosti znáša spoločnosť Topreality BB, s.r.o. Vypracovanie kúpno-predajných zmlúv a kolky (66,-€) pri zavkladovaní kúpnych zmlúv do katastra nehnuteľností hradíme my.

 • Individuálny a flexibilný prístup.

   

FINANCOVANIE

          Poskytujeme našim klientom poradenstvo

 • Komplexné právne poradenstvo, vrátane hypotekárneho úveru, poistenia nehnuteľnosti

 • Pomáhame vybaviť hypotekárne úvery cez hypotekárneho poradcu

 • Mnoho iných služieb, ktoré vedú k spokojnosti klienta.

 

 

PRÁVNIK

 • Právny servis zabezpečený našou kanceláriou.

 • Komplexné právne poradenstvo.

 • Vypracovanie rezervačných, sprostredkovateľských a kúpnych a nájomných zmlúv na mieru.

 • Právny servis je bezplatný.

 • Zabezpečenie notára a jeho ďalších služieb : overenie podpisov, notárska úschova je spoplatnené podľa podmienok a dohody s klientom.

ZNALEC NEHNUTEĽNOSTÍ

 • Odborne spôsobilá osoba, ktorá má oprávnenie na vykonávanie tejto činnosti, Vám vypracuje posudok a ohodnotí stav danej nehnuteľnosti.

 • Znalecký posudok je potrebný najmä pri predaji alebo kúpe nehnuteľnosti, keď sa rozhodnete si nehnuteľnosť kúpiť na úver.

 • Uvedená služba je spoplatnená.

 

Reklamačný poriadok a formulár NA STIAHNUTIE.